Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Horyzont inwestycyjny

Czas, na który inwestor lokuje pieniądze w wybranym instrumencie finansowym (także w jednostkach funduszu inwestycyjnego).

Hossa

Silna i długotrwała zwyżka kursów papierów wartościowych.

Czat