Okiem eksperta

Certyfikaty IBV Szansa na Premię IV

Szansa na zysk

16,5%

Wynik zależny jest od notowań indeksu iSTOXX Europe Next Dividend low Risk (Bloomberg: ENDLRP Index), który posiada ekspozycję na europejski rynek akcyjny. Okres subskrypcji 2-29 października 2019r.

Certyfikaty IBV Złoto vs Ameryka III

Szansa na zysk

7%

Wynik inwestycji w certyfikaty „Złoto vs. Ameryka III” zależny jest od notowań złota oraz indeksu S&P 500. Okres subskrypcji 2-29 października 2019r.

Rachunek maklerski

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału. Produkt objęty ochroną MiFID.