Okiem eksperta

Certyfikat IBV "Super Tercet II"

5%

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału. Produkt objęty ochroną MiFID.

DYREKTYWA PSD 2
JUŻ OD 14 WRZEŚNIA zmiany w sposobie logowania do bankowości internetowej i płatności kartami

DYREKTYWA PSD2

Już od 14 września, zmiany w sposobie logowania

do bankowości internetowej i płatności kartami

Rachunek maklerski

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału. Produkt objęty ochroną MiFID.