BGŻOptima - zmiany w bankowości elektronicznej

Podczas pierwszego logowania po dniu 7 lutego 2016 r. do nowego systemu  bankowości internetowej BGŻOptima wymagane będzie ustanowienie nowego, indywidualnego hasła do logowania: Jak to zrobić?

Krok 1: Wejdź na stronę logowania i wpisz swój login

 • Jeśli posiadałaś/eś  konto w BGŻOptima przed dn. 8 lutego 2016 r.  login pozostaje bez zmian (jest nim numer klienta)
 • Jeśli założyłaś/eś konto w BGŻOptima po dn. 7 lutego 2016 r. login otrzymałaś/eś w tytule przelewu zwrotnego kwoty 0,01, którą zwróciliśmy na Twój rachunek powiązany z przelewu weryfikacyjnego.

Uwaga!

Przed pierwszym logowaniem do nowego systemu prosimy o wyczyszczenie pamięci przeglądarki (CTRL+SHIFT+DEL). Zapobiegnie to ewentualnym problemom z pierwszym logowaniem.

Informacja dla Klientów BGŻOptima, którzy na dzień 7 lutego byli posiadaczami lub współposiadaczami więcej niż 1 konta w BGŻOptima.

Jeśli  posiadasz więcej niż 1 konto  w BGŻOptima np. Konto Indywidualne oraz Konto Junior lub Wspólne od 7 lutego  2016 r.  wszystkie rachunki są widoczne pod jednym loginem i hasłem. Szczegóły poniżej:

 • Jeśli masz tylko jedno Konto w BGŻOptima – posługujesz się dotychczasowym loginem,
 • Jeśli posiadasz więcej niż jedno konto, a  jedno z nich to Konto Indywidualne, Twoim loginem będzie login, którym posługiwałeś /aś się logując się do Konta Indywidualnego,
 • Jeśli nie posiadasz Konta Indywidualnego, a jesteś Współwłaścicielem lub właścicielem kilku kont tego samego typu np. kilku kont Wspólnych lub kilku kont Junior, loginem do wszystkich Twoich rachunków zostanie login do konta, do którego logowałaś/eś się najczęściej.
 • Jeśli nie posiadasz konta Indywidualnego, a jesteś właścicielem różnych typów kont np. współwłaścicielem konta Wspólnego i konta Junior Twoim loginem do wszystkich tych kont będzie obecny login do konta Wspólnego,
 • Jeśli jesteś Współwłaścicielem konta i dotychczas nie miałeś/aś własnego loginu i hasła zostaną one nadane i wysłane:
  • login - w dn. 8 lutego 2016 r.: na adres e-mail (zdefiniowany na dzień 5 lutego br. w systemie bankowości internetowej BGŻOptima)
  • hasło startowe: na numer telefonu komórkowego (zdefiniowany na dzień 5 lutego br w systemie bankowości internetowej BGŻOptima)

logowanie

Krok 2: Wpisz otrzymane haslo i zaloguj się

W momencie, w którym wpiszesz Twój login, otrzymasz na sms Hasło startowe. Hasło zostanie wysłane na numer telefonu komórkowego, który widniał w systemie BGŻOptima na dzień 7 lutego 2016 r. lub który został podany we wniosku o otwarcie konta (jeśli było ono zakładane po 7 lutego 2016 r.).

Pamiętaj! Hasło startowe będzie wysłane, dopiero w momencie, kiedy po raz pierwszy wpiszesz swój login na stronie logowania do nowego serwisu. Hasło startowe jest ważne tylko 24 godzinny od momentu jest wysłania, jeśli w tym czasie nie zostanie ono wykorzystane skontaktuj się z Infolinią BGŻOptima.

haslo

Krok 3: System poprosi o ustanowienie Twojego nowego, indywidualnego hasła dostępu, którego będziesz odtąd używać do logowania do bankowości internetowej BGŻOptima.

zmiana hasła dostępu

Pamiętaj! Logowanie po nadaniu indywidualnego hasła dostępu odbywa się za pomocą tzw. hasła maskowanego, Oznacza to, że nie wpisujesz w pole wszystkich znaków ze swojego hasła, ale tylko te, które na ekranie widać jako pola aktywne. Por. niżej

podaj haslo

Podczas każdego logowania system zażąda innego zestawu znaków z hasła, co ma zabezpieczać przed podejrzeniem lub przechwyceniem Twojego hasła.

Co jeszcze warto wiedzieć?