BGŻOptima - zmiany w bankowości elektronicznej

8 lutego 2016 r. zmienia się serwis bankowości internetowej BGŻOptima

Uwaga!

Przed pierwszym logowaniem do nowego systemu prosimy o wyczyszczenie pamięci przeglądarki (CTRL+SHIFT+DEL). Zapobiegnie to ewentualnym problemom z pierwszym logowaniem.

Co się zmienia?

  • Szata graficzna interfejsu użytkownika
  • Jeden login będzie teraz umożliwiał dostęp do wszystkich rachunków, których jesteś właścicielm lub współwlaścicielem w ramach kont BGŻOptima
  • Łatwiejsze logowanie z użyciem hasła maskowanego bez konieczności potwierdzania hasła sms-em
  • Pełny dostęp do konta dla wszystkich współwłaścicieli Kont Wspólnych BGŻOptima
  • 24 godzinne wsparcie techniczne w przypadku zablokowania dostępu do Konta BGŻOptima
  • Łatwiejsze składanie dyspozycji - nowa zakładka WNIOSKI

Bez zmian pozostają:

  • Numer Klienta
  • Numery rachunków
  • Rachunek powiązany

Od dnia 8 lutego 2016 r. nie będzie już konieczności zatwierdzania hasła do logowania hasłem SMS. Natomiast bez zmian pozostaje autoryzacja hasłem SMS transakacji i zleceń dokonywach po zalogowaniu do serwisu.

po zalogowaniu

WAŻNA INFORMACJA o pierwszym logowaniu do zmienionego serwisu!

Od dnia 8 lutego 2016 r. pierwszego logowania do nowego serwisu bankowości internetowej można dokonać tylko przez hasło startowe.

Co jeszcze warto wiedzieć?