BGZ SFIO

Lokata Zrównoważona

  • Krótki okres lokacyjny: tylko 12 miesięcy
  • Wystarczy tylko 4000 zł aby założyć lokatę
  • W okresie subskrypcji (od 26 października do 24 listopada) środki pracują na 2,80% w skali roku
  • 100% gwarancja kapitału
  • Ulokowane środki są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach i w granicach przewidzianych ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
  • Odsetki od Lokaty zostaną wypłacone: 25 listopada 2016 r.

Czat