BGZ SFIO

Lokata Zrównoważona

Lokata Zrównoważona  to 12-miesięczna lokata inwestycyjna, której wysokość oprocentowania w Okresie Lokacyjnym uzależniona jest od zmiany średniego kursu EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego.

Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej obliczane jest w następujący sposób:

  • 26 listopada 2015 r. (Dzień Obserwacji Początkowej) odczytany zostanie średni kurs EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego - będzie to Wartość Początkowa. Następnie co miesiąc  - w kolejnych Dniach Obserwacji-  dokonywane będą odczyty średniego kursu EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego - dni obserwacji (23 grudnia 2015 r., 22 stycznia 2016 r., 23 lutego 2016 r., 23 marca 2016 r., 22 kwietnia 2016 r., 23 maja 2016 r., 23 czerwca 2016 r., 22 lipca 2016 r., 23  sierpnia 2016 r., 23 września 2016 r., 21 października 2016 r., 23 listopada 2016 r.,)
  • Jeżeli we wszystkich Dniach Obserwacji,  średni kurs EUR/PLN będzie się znajdował w przedziale <-7 groszy; +7 groszy> względem kursu z Dnia Obserwacji Początkowej, wówczas zostanie naliczone maksymalne oprocentowanie Lokaty, które wyniesie 4,20% w skali roku.
Przykładowe scenariusze z symulacją wysokości oprocentowania Lokaty Zrównoważonej w Okresie Lokacyjnym:

Oprocentowanie Lokaty naliczane jest wg wzoru: (n/12)x4,20%

Scenariusz nr 1
Jeśli średni kurs EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego znajdowałby się w Przedziale Obserwacji we wszystkich 12 Dniach Obserwacji, to oprocentowanie Lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 4,2% w skali 12 miesięcy.(12/12)x4,20%=4,20%
Scenariusz nr 2
Jeśli średni kurs EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego znajdowałby się w Przedziale Obserwacji w 6 spośród 12 Dni Obserwacji, to oprocentowanie Lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 2,10% w skali 12 miesięcy.(6/12)x4,20%=2,10%
Scenariusz nr 3
Jeśli średni kurs EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego znajdowałby się poza przedziałem Obserwacji we wszystkich 12 Dniach Obserwacji, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 0,00%. 0/12*4,20%=0,00%

Zapoznaj się z warunkami subskrypcji >>> Warunki Subskrypcji

Oprocentowanie Lokaty może być niższe od oprocentowania standardowych lokat terminowych, a w szczególności może wynieść 0% w skali 12 miesięcy. Od odsetek naliczonych od kapitału lokaty pobrany będzie zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ryzyka związane z lokatą

1) oprocentowanie Lokaty Zrównoważonej może być niższe od oprocentowania standardowych lokat terminowych, a w szczególności może wynieść 0% w skali 12 miesięcy;
2) w przypadku wypłaty przez Klienta środków lokaty przed upływem okresu lokacyjnego, odsetki nie przysługują, a Klient otrzymuje zwrot zainwestowanego kapitału.

Czat