BGZ SFIO

Lokata Zrównoważona

Odczyt początkowy -> 26.11.2015 | 4,2763  EUR/PLN NBP

23.12.2015 | 4,246  EUR/PLN NBP

22.01.2016 | 4,446  EUR/PLN NBP

23.02.2016 | 4,3655 EUR/PLN NBP

23.03.2016 | 4,2533 EUR/PLN NBP

22.04.2016 | 4,3283 EUR/PLN NBP

23.05.2016 | 4,4293 EUR/PLN NBP

23.06.2016 | 4,3806 EUR/PLN NBP

22.07.2016 | 4,3564 EUR/PLN NBP

23.08.2016 | 4,3139 EUR/PLN NBP

23.09.2016 | 4,2939 EUR/PLN NBP

21.10.2016 | 4,33 EUR/PLN NBP

23.11.2016 | 4,4199 EUR/PLN NBP

OPROCENTOWANIE KOŃCOWE LOKATY: 2,10%

Lokata Zrównoważona to lokata inwestycyjna, która daje możliwość osiągnięcia zysku w przypadku zrealizowania się scenariusza stabilnego kursu euro wobec złotego* bez dodatkowych opłat i bez ryzyka utraty zainwestowanego kapitału.

  • Oprocentowanie nawet 4,2% w skali roku >>;
  • 100% gwarancji zwrotu kapitału;
  • Krótki okres inwestycji - tylko 12 miesięcy
  • Brak opłat za wcześniejsze zerwanie lokaty
  • Wystarczy tylko 4000 zł aby założyć lokatę
  • Oprocentowanie lokaty w okresie subskrypcji 2,8% w skali roku
  • ulokowane środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach i w granicach przewidzianych ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 2014 r., poz. 1866 t.j.);

* wg średniego kursu EUR/PLN Narodowego Banku Centralnego.

Oferta limitowana czasowo:
Lokatę można założyć tylko do 24 listopada 2015 r. do godziny 16.30.
Lokata inwestycyjna jest dostępna tylko dla posiadaczy Konta Indywidualnego BGŻOptima.
Od naliczonych odsetek od kapitału lokaty pobrany zostanie podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Inwestowanie łączy się z ryzykiem. Informacje dotyczące wyników z przeszłości nie mogą stanowić odniesienia do wyników w przyszłości i nie gwarantują osiągnięcia zysków.

Czat