Lokata Siła Wschodu

Lokata Siła Wschodu

Lokata Inwestycyjna Siła Wschodu to 24- miesięczna lokata, w której wysokość oprocentowania w Okresie Lokacyjnym (Premia Odsetkowa) uzależniona jest od zachowania Indeksu.

Indeks Hang Seng China Enterprises Index - indeks odzwierciedla zachowanie się akcji największych i najbardziej płynnych chińskich spółek notowanych na giełdzie w Hong Kongu. Głównym właścicielem spółek wchodzących w skład tego indeksu jest państwo chińskie.W celu ustalenia oprocentowania zostanie określona:

  • oficjalna wartość zamknięcia Wskaźnika z Dnia Obserwacji Końcowej 16.12.2015 (HSCEIK)
  • oficjalna wartość zamknięcia Wskaźnika z Dnia Obserwacji Początkowej 19.12.2013 (HSCEIP) - wyniosła 10.777,91 pkt
  • Zmiana Wskaźnika w ujęciu procentowym względem wartości początkowej, gdzie:

Zmiana_Wskaźnika(%) = [(HSCEIK / HSCEIP )-1]*100%

Zasady naliczania Premii Odsetkowej (odsetek) od Lokaty Inwestycyjnej w Okresie Lokacyjnym

Wysokość odsetek od Lokaty Inwestycyjnej uzależniona będzie od zmiany Wskaźnika i w skali 2 lat wyniesie:

11% jeśli Zmiana_Wskaźnika ≥ 0% a więc w sytuacji gdy w Dniu Obserwacji Końcowej wartość Wskaźnika będzie wyższa lub równa z wartością Wskaźnika w Dniu Obserwacji Początkowej

0% jeśli Zmiana_Wskaźnika < 0% a więc w sytuacji gdy w Dniu Obserwacji Końcowej wartość Wskaźnika będzie niższa niż wartość Wskaźnika w Dniu Obserwacji Początkowej

Czat