BGZ SFIO

Lokata Mocny Złoty

Lokata Mocny Złoty to 12- miesięczna lokata inwestycyjna, której wysokość oprocentowania uzależniona jest od kursu EUR/ PLN. Oprocentowanie zostanie naliczone w przypadku umocnienia się złotego w stosunku do euro.Oprocentowanie obliczane jest w następujący sposób:

  • 1 kwietnia 2015 r. zostanie sprawdzona wartość ogłoszonego w tym dniu średniego kursu EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego - będzie to Dzień Obserwacji Początkowej.
  • 29 marca 2016 r. zostanie sprawdzona wartość ogłoszonego w tym dniu średniego średniego kursu EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego* - będzie to Dzień Obserwacji Końcowej
  • Jeżeli średni kurs EUR/PLN w dniu Obserwacji Końcowej będzie niższy nie mniej niż o 4 gr niż w Dniu Obserwacji Początkowej oraz niższy nie więcej niż o 21 gr niż w Dniu Obserwacji Początkowej, to zostanie naliczone oprocentowanie 4,5% w skali roku od wpłaconych środków.
  • W przypadku, gdy kurs znajdzie się poza ww. przedziałem, oprocentowanie Lokaty Mocny Zloty wyniesie 0%.

*http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html;

Oprocentowanie Lokaty może być niższe od oprocentowania standardowych lokat terminowych, a w szczególności może wynieść 0% w skali 12 miesięcy. Od odsetek naliczonych od kapitału lokaty pobrany będzie zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czat