Wróć Lokata Bezkompromisowa 2,7

Specjaliści od zysku Doskonałość bez kompromisów

  • aż 2,7% na 3M

    dla nowych Klientów, oprocentowanie stałe w skali roku

  • gwarancja wypłaty odsetek

    nawet w przypadku zerwania lokaty przed terminem

  • aż do 100 tys. zł

    maksymalna kwota lokaty

Specjaliści od zysku Doskonałość bez kompromisów

2,7

Specjaliści nie chodzą na kompromisy, dlatego osiągają wysokie wyniki. Nie warto wybierać pomiędzy wysokim oprocentowaniem, a odpowiednią wysokością ulokowanych środków. Doskonała propozycja dla poważnego kapitału – Lokata bezkompromisowa.

Szczegóły

calendar 3m okres

Lokata Bezkompromisowa jest lokatą terminową 3-miesięczną, nieodnawialną, otwieraną w złotych polskich.

safe 100 tyś. zł

Maksymalna kwota, jaką można ulokować na Lokacie Bezkompromisowej to 100 tys. złotych. Po jej zakończeniu naliczone odsetki, pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, przekażemy na konto oszczędnościowe w BGŻOptima.

100% wypłata odsetek

W przypadku zerwania Lokaty Bezkompromisowej przed terminem zapadalności zwrócimy kapitał oraz wypłacimy odsetki w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia Rachunku Lokaty  do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie, pomniejszonych o podatek od zysków kapitałowych.

Lokata dedykowana jest Nowym Klientom i można ją otworzyć wyłącznie na etapie składnia Wniosku o otwarcie Indywidualnego Konta BGŻOptima. Nie jest dostępna w ramach Konta Wspólnego BGŻOptima i Konta BGŻOptima Junior.

Lokatę Bezkompromisową może otworzyć Klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania Umowy Ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego BGŻOptima nie był posiadaczem takiego konta. Jeżeli Klient nie spełni tego warunku zakładana lokata jest Lokatą standardową 3- miesięczną. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach.