Bez Wahania

Lokata Bezkompromisowa

Lokata Bezkompromisowa to oferta dla nowych klientów BGŻOptima,  którzy cenią komfort w zarządzaniu swoimi oszczędnościami i nie chcą wybierać pomiędzy atrakcyjnym oprocentowaniem, wysokością kwoty lokaty lub elastycznym dostępem do swoich pieniędzy:

  • Wysokie, stałe  oprocentowanie:  2,5% w skali roku
  • Wysoka maksymalna kwota lokaty:  od 1000 zł do 100 000 zł;
  • gwarancja wypłaty naliczonych odsetek w przypadku zerwania lokaty przed czasem
  • lokata 3-miesięczna

Lokata przeznaczona jest dla Nowych  Klientów i można  ją otworzyć wyłącznie podczas składnia Wniosku o otwarcie Konta Indywidualnego BGŻOptima.

Ważne! Lokatę Bezkompromisową może otworzyć Klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania Umowy Ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego BGŻOptima nie był posiadaczem tego konta. Jeżeli Klient nie spełni tego warunku zakładana lokata przez Klienta jest Lokatą standardową 3 miesięczną.

Czat