Wróć Lokata Bezkarna 3,5

Specjaliści od zysków Niezawodny zysk

  • aż 3,5% w skali roku na 3M

    dla nowych Klientów, oprocentowanie stałe w skali roku

  • gwarancja wypłaty wypracowanych odsetek

    nawet w przypadku zerwania lokaty przed terminem

  • do 20 tys. zł

    maksymalna kwota lokaty

Specjaliści od zysków Niezawodny zysk

3,5

Specjaliści sięgają wysoko. Właśnie dla nich przygotowaliśmy Lokatę Bezkarną - wierzymy, że oszczędności powinny sięgać tak wysoko, jak to tylko możliwe.

Szczegóły

safe 1 Lokata

Można założyć tylko 1 Lokatę Bezkarną. Po jej zakończeniu naliczone odsetki pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych przekażemy na konto oszczędnościowe w BGŻOptima.

100% wypłata odsetek

W przypadku zerwania Lokaty Bezkarnej przed terminem zapadalności zwrócimy kapitał oraz wypłacimy odsetki w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia Rachunku Lokaty  do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie, pomniejszonych o podatek od zysków kapitałowych.

calendar 3M Okres

Lokata Bezkarna jest lokatą terminową 3-miesięczną, nieodnawialną, otwieraną w złotych polskich.

Lokata dedykowana jest Nowym Klientom i można ją otworzyć wyłącznie na etapie składnia Wniosku o otwarcie Indywidualnego Konta BGŻOptima. Nie jest dostępna w ramach Konta Wspólnego BGŻOptima i Konta BGŻOptima Junior.

Lokatę Bezkarną może otworzyć Klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania Umowy Ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego BGŻOptima nie był posiadaczem takiego konta. Jeżeli Klient nie spełni tego warunku zakładana lokata jest Lokatą standardową 3- miesięczną. Od naliczonych odsetek zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach.