BGŻOptima - konta oszczędnościowe, optima saver

Optima Saver

Optima Saver to celowy rachunek oszczędnościowy, który pozwala Ci na systematyczne oszczędzanie. Decydując się na regularne wpłaty ustalonej kwoty, o której decydujesz samodzielnie, otrzymujesz od BGŻOptima podwyższone oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,8%*.

Jeżeli w dowolnym momencie będziesz potrzebować wypłacić swoje oszczędności, możesz to robić bez utraty odsetek wypracowanych do dnia wypłaty. Pamiętaj jedynie, że w miesiącu, w którym dokonasz wypłaty, Twoje środki na rachunku Optima Saver będą oprocentowane na poziomie 1,0% w skali roku, zgodnie z obowiązującym standardowym oprocentowaniem rachunku Optima Saver.

Podobnie będzie w przypadku braku wpłaty ustalonej kwoty w dowolnym miesiącu. Wtedy środki, zgromadzone na rachunku Optima Saver będą w danym miesiącu kalendarzowym oprocentowane na poziomie 1,0% w skali roku, zgodnie z obowiązującym standardowym oprocentowaniem rachunku Optima Saver.

  • Rachunek Optima Saver prowadzony jest jedynie w złotych polskich.
  • Minimalna kwota początkowa to jedynie 100 PLN.
  • Każdy klient może posiadać tylko jeden aktywny Optima Saver o określonej kwocie wpłaty.

*Okres promocji trwa od dnia 22 września 2017 r do 25 stycznia 2018r. Po upływie Okresu promocyjnego środki pieniężne zgromadzone na Rachunku Optima Saver podlegają oprocentowaniu wg standardowych stóp procentowych, w aktualnej wysokości, zgodnie z Tabelą Oprocentowania.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilny

Czat