BGŻOptima - konta oszczędnościowe, optima saver

Optima Saver

Optima Saver to celowy rachunek oszczędnościowy, który pozwala Ci na systematyczne oszczędzanie. Decydując się na regularne wpłaty ustalonej kwoty, o której decydujesz samodzielnie, otrzymujesz od BGŻOptima podwyższone oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,7%*.

Jeżeli w dowolnym momencie będziesz potrzebować wypłacić swoje oszczędności, możesz to robić bez utraty odsetek wypracowanych do dnia wypłaty. Pamiętaj jedynie, że w miesiącu, w którym dokonasz wypłaty, Twoje środki na rachunku Optima Saver będą oprocentowane na poziomie 1,0% w skali roku, zgodnie z obowiązującym standardowym oprocentowaniem rachunku Optima Saver.

Podobnie będzie w przypadku braku wpłaty ustalonej kwoty w dowolnym miesiącu. Wtedy środki, zgromadzone na rachunku Optima Saver będą w danym miesiącu kalendarzowym oprocentowane na poziomie 1,0% w skali roku, zgodnie z obowiązującym standardowym oprocentowaniem rachunku Optima Saver.

  • Rachunek Optima Saver prowadzony jest jedynie w złotych polskich.
  • Minimalna kwota początkowa to jedynie 100 PLN.
  • Każdy klient może posiadać tylko jeden aktywny Optima Saver o określonej kwocie wpłaty.

*Okres promocji trwa od dnia 20 grudnia 2016 r. do dnia 20 marca 2017 r. Po upływie Okresu promocyjnego środki pieniężne zgromadzone na Rachunku Optima Saver podlegają oprocentowaniu wg standardowych stóp procentowych, w aktualnej wysokości, zgodnie z Tabelą Oprocentowania.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilny