Uruchom nowe zyski!

Konto BGŻOptima - oferta dla Nowych Środków* dla obecnych i nowych Klientów
walutaPLN
oprocentowanie nominalne2,3% w skali roku
okres podwyższonego oprocentowaniaod 13 lutego 2017 r. do 25 kwietnia 2017 r.
minimalna kwota1 zł
maksymalna kwota150 000 zł
Konto BGŻOptima (Rachunek Główny) - oferta dla pozostałych środków**
oprocentowanie nominalneoprocentowanie promocyjne, 1,7% w skali roku dla kwoty salda co najmniej 150 000 zł, oprocentowanie standardowe zmienne 1,5% w skali roku dla salda poniżej 150 000 zł
kapitalizacja odsetekpierwszego Dnia Roboczego następującego po zakończeniu każdego miesiąca
opłata za wyciąg elektroniczny0 zł
opłata za otwarcie i prowadzenie0 zł
minimalna kwota na rachunku1 zł
maksymalna kwota na rachunkubrak limitu
możliwość otwierania lokat terminowychTak
możliwość inwestowania w fundusze inwestycyjneTak

Szczegóły oferty promocyjnej oraz standardowej w Tabeli Oprocentowania

*Przez Nowe Środki rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Głównym, stanowiących nadwyżkę nad Saldem Początkowym Rachunku Głównego, w kwocie nie większej niż Zwiększenie Salda Początkowego, wg stanu na koniec każdego dnia w „Okresie Promocji" ( tj. od 13 lutego 2017 r. do 25 kwietnia 2017 r.), gdzie:

  • przez Saldo Początkowe Rachunku Głównego rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych oraz Rachunkach Lokat Terminowych w ramach Konta BGŻOptima Klienta , wg stanu na koniec dnia 31 stycznia 2017 r.,
  • przez Zwiększenie Salda Początkowego rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych oraz Rachunkach Lokat Terminowych w ramach Konta BGŻOptima Klienta, stanowiących nadwyżkę nad Saldem Początkowym  wg stanu na koniec każdego dnia w „Okresie Promocji"

**Przez Pozostałe Środki rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Głównym, niebędących Nowymi Środkami, wg stanu na koniec każdego dnia
***Oprocentowanie promocyjne, stałe obowiązuje w okresie od 20 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r, po tej dacie Pozostałe Środki podlegają oprocentowaniu wg standardowych stóp procentowych w aktualnej wysokości, zgodnie z Tabelą Oprocentowania.

Czat