Konto oszczędnościowe

W BGŻOptima wysokie zyski na koncie oszczędnościowym

  • Oprocentowanie aż 2,7% dla Nowych Środków do 100 000 zł oraz 1,9% dla nadwyżki powyżej 100 000 zł (oprocentowanie promocyjne, stałe w skali roku)
  • Całkowity brak opłat za prowadzenie konta oraz przelewy na Rachunek Powiązany oraz wszystkie rachunki prowadzone w ramach konta BGŻOptima
  • Pełna elastyczności - wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz, bez utraty naliczonych odsetek

(bez podpisywania papierowych dokumentów)

Nie zwlekaj – promocyjne oprocentowanie  dla Nowych Środków  obowiązuje do 7 kwietnia 2016 r. !

Przez Nowe Środki rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Głównym, stanowiących nadwyżkę nad Saldem Początkowym Rachunku Głównego, w kwocie nie większej niż Zwiększenie Salda Początkowego, wg stanu na koniec każdego dnia w okresie promocji (od 9 lutego 2016 r. do 7 kwietnia 2016 r.), gdzie:
- przez Saldo Początkowe Rachunku Głównego rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych oraz Rachunkach Lokat Terminowych w ramach Konta BGŻOptima Klienta, wg stanu na koniec dnia  8 lutego 2016 r., a w przypadku Umowy Ramowej zawartej po dniu 8 lutego 2016 r. - Saldo początkowe przyjmuje wartość 0,00 zł;
- przez Zwiększenie Salda Początkowego rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych oraz Rachunkach Lokat Terminowych w ramach Konta BGŻOptima Klienta, stanowiących nadwyżkę nad Saldem Początkowym (tj. wartością środków pieniężnych zgromadzonych na tych rachunkach wg stanu na koniec dnia 8 lutego 2016 r., a w przypadku Umowy Ramowej zawartej po dniu 8 lutego 2016 r. - wartością 0,00 zł) wg stanu na koniec każdego dnia w „Okresie Promocji”.