Konto oszczędnościowe

    W BGŻOptima wysokie oprocentowanie na koncie oszczędnościowym pozwoli Ci jeszcze bardziej zmaksymalizować zyski, bo podwyższyliśmy kwotę środków, które możesz ulokować na promocyjnym procentowaniu:

  • Oprocentowanie stałe aż 2,6% w skali roku dla Nowych Środków
  • NOWOŚĆ! podwyższona kwota Nowych Środków objętych promocją do 150 000 zł
  • Całkowity brak opłat za prowadzenie konta oraz przelewy na Rachunek Powiązany oraz wszystkie rachunki prowadzone w ramach konta BGŻOptima
  • Pełna elastyczność - wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz, bez utraty naliczonych odsetek

(bez podpisywania papierowych dokumentów)

Nie zwlekaj – promocyjne oprocentowanie  dla Nowych Środków obowiązuje do 14 lipca 2016 r. !

Przez Nowe Środki rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Głównym, stanowiących nadwyżkę nad Saldem Początkowym Rachunku Głównego, w kwocie nie większej niż Zwiększenie Salda Początkowego, wg stanu na koniec każdego dnia w okresie promocji (od 8 kwietnia 2016 r. do 14  lipca 2016 r.), gdzie:
- przez Saldo Początkowe Rachunku Głównego rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych oraz Rachunkach Lokat Terminowych w ramach Konta BGŻOptima Klienta, wg stanu na koniec dnia  5 kwietnia 2016 r., a w przypadku Umowy Ramowej zawartej po dniu 5 kwietnia 2016 r. - Saldo początkowe przyjmuje wartość 0,00 zł;
- przez Zwiększenie Salda Początkowego rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych oraz Rachunkach Lokat Terminowych w ramach Konta BGŻOptima Klienta, stanowiących nadwyżkę nad Saldem Początkowym  wg stanu na koniec każdego dnia w „Okresie Promocji”.