Konto dobrze doładowane

Konto BGŻOptima (Rachunek Główny)  – propozycja  dla Nowych Środków* dla obecnych i nowych Klientów
waluta

PLN

oprocentowanie promocyjne stałe 2,3% wskali roku
okres obowiązywania promocyjnego oprocentowania od 28 października 2016 r. do 9 lutego  2017 r.
minimalna kwota Nowych Środków 0,01 zł
maksymalna kwota Nowych Środków 150 000 zł
Konto BGŻOptima (Rachunek Główny) – propozycja  dla Pozostałych Środków
oprocentowanie oprocentowanie promocyjne 1,7% w skali roku dla kwoty salda wynoszącej co najmniej          150 000 zł, oprocentowanie standardowe (zmienne) 1,5% w skali roku dla salda poniżej 150 000 zł
kapitalizacja odsetek pierwszego Dnia Roboczego następującego po zakończeniu każdego miesiąca
opłata za wyciąg elektroniczny  0 zł
opłata za otwarcie i prowadzenie 0 zł
minimalna kwota na rachunku 1 zł
maksymalna kwota na rachunku brak limitu
możliwość otwierania lokat terminowych Tak
możliwość inwestowania w fundusze inwestycyjne Tak

Szczegóły oferty standardowej w Tabeli Oprocentowania* Przez Nowe Środki rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Głównym, stanowiących nadwyżkę nad Saldem Początkowym Rachunku Głównego, w kwocie nie większej niż Zwiększenie Salda Początkowego, wg stanu na koniec każdego dnia w „Okresie Promocji" ( tj. od 28 października 2016 r. do 9 lutego 2017 r.), gdzie:

  • przez Saldo Początkowe Rachunku Głównego rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych oraz Rachunkach Lokat Terminowych w ramach Konta BGŻOptima Klienta, wg stanu na koniec dnia 14 października 2016 r.,
  • przez Zwiększenie Salda Początkowego rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Oszczędnościowych oraz Rachunkach Lokat Terminowych w ramach Konta BGŻOptima Klienta, stanowiących nadwyżkę nad Saldem Początkowym wg stanu na koniec każdego dnia w „Okresie Promocji"
  • ** Przez Pozostałe Środki rozumie się wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Głównym, niebędących Nowymi Środkami, wg stanu na koniec każdego dnia Oprocentowanie promocyjne, stałe obowiązuje w okresie od 28 października 2016 r. do 9 lutego 2017 r, po tej dacie Pozostałe Środki podlegają oprocentowaniu wg standardowych stóp procentowych w aktualnej wysokości, zgodnie z Tabelą Oprocentowania.

    Czat