Notowania funduszy inwestycyjnych

Pełna tabela notowań funduszy inwestycyjnych

Porównaj Nazwa funduszu Nazwa Wycena w PLN Wycena 12M 36M 60M Ryzyko Ryzyko
{{ x.shorted_fund_name }} {{ x.fund_price ? (x.fund_price | number : 2) : '-' }}{{x.fund_price_date}} {{checkValue(x.rate_of_return_1Y)}} {{checkValue(x.rate_of_return_3Y)}} {{checkValue(x.rate_of_return_5Y)}}
{{x.risk_grade}}
{{getRiskText(x.risk_grade)}}

Źródło: Analizyonline.pl

Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać.
Cena jednostki uwzględnia pobrane przez TFI opłaty. Informacje o ich wysokości znajdują się w KIID. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne objęte są podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych QUERCUS TFI może być pobrana prowizja za nabycie jednostek uczestnictwa

{{ info }}
Ładowanie Ładowanie

Czat