Top 3

Zakres
od 2017.04.30
do 2017.05.30
 • [[x.shorted_fund_name]]

  [[x.risk_grade]]
  [[ setRiskText(x.risk_grade) ]]
  [[ x.fund_price ]][[ x.fund_price_date ]]
  [[ setRateValue(x.rate_of_return_1Y) ]]
  [[ setRateValue(x.rate_of_return_3Y) ]]
  [[ setRateValue(x.rate_of_return_5Y) ]]
 • [[x.shorted_fund_name]]

  [[x.risk_grade]]
  [[ setRiskText(x.risk_grade) ]]
  [[ setRateValue(x.rate_of_return_1Y) ]]
  [[ setRateValue(x.rate_of_return_3Y) ]]
  [[ setRateValue(x.rate_of_return_5Y) ]]

Ponad 160 funduszy do wyboru

[[ info ]]

[[x.shorted_fund_name]]

[[x.risk_grade]]
[[ setRiskText(x.risk_grade) ]]
[[ x.fund_price ]][[ x.fund_price_date ]] [[ setRateValue(x.rate_of_return_1Y) ]] [[ setRateValue(x.rate_of_return_3Y) ]] [[ setRateValue(x.rate_of_return_5Y) ]]

Źródło: Analizyonline.pl

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału. Produkty objęte ochroną MiFID. Podane wyniki są wynikami brutto. Cena jednostki uwzględnia pobrane przez TFI opłaty. Informacje o ich wysokości znajdują się w KIID. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne objęte są podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych QUERCUS TFI może być pobrana prowizja za nabycie jednostek uczestnictwa.

Zakres
od 2017.04.30
do 2017.05.30

Wybierz fundusze do porównania