Wysoki zysk dojrzewa z czasem

Zwycięski fundusz z 6% Lokatą


Investor TFI

Poziom ryzyka

Karta
funduszu
Profil
funduszu
Prospekt
informacyjny
Zabezpieczenia Emerytalnego4pdfpdfpdf
Zrównoważony 5 pdfpdfpdf
Akcji 6pdfpdfpdf
Top 25 Małych Spółek 6 pdfpdfpdf
Gold Otwarty 6 pdfpdfpdf
Akcji Spółek Wzrostowych 6 pdfpdfpdf


Poziom ryzyka i zysku wg Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Dane na dzień: 30.09.2016 r. / Źródło: Analizy Online

Promocja: tylko w okresie od 10.10.2016 do 31.01.2017 zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa złożone za pośrednictwem BGŻ BNP Paribas  S.A. - BGŻOptima są zwolnione z opłaty manipulacyjnej

Więcej o subfunduszach:

Investor Zrównoważony - fundusz obecny na rynku 18 lat. Wyróżnienia i nagrody: Złoty Portfel 2015 – nagroda Gazety Parkiet (w kategorii Najwyższa Stopa Zwrotu), Alfa 2014 nagroda Analiz Online ( w kategorii Najlepszy Fundusz Zrównoważony), Alfa 2013 nagroda Analiz Online ( w kategorii Najlepszy Fundusz Zrównoważony). Złoty Portfel 2013 – nagroda Gazety Parkiet (w kategorii Najwyższa Stopa Zwrotu).

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - fundusz obecny na rynku 17lat.  Wyróżnienia i nagrody:  Alfa 2014 nagroda Analiz Online ( w kategorii Najlepszy Fundusz Stabilnego Wzrostu); Alfa 2013 nagroda Analiz Online ( w kategorii Najlepszy Fundusz Stabilnego Wzrostu).

Investor Akcji - Wyróżnienia i nagrody:  Alfa 2014 nagroda Analiz Online (w kategorii Najlepszy Fundusz Akcji).

Investors TFI S.A. - Najlepsze TFI w rankingu TFI 2016 (Rzeczpospolita).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. dołożył niezbędnych starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na kompetentnych źródłach, niemniej nie gwarantuje osiągniecia zysku z inwestycji.

Czat