Ubezpieczenia turystyczne

Rabat 10%*
na ubezpieczenia turystyczne

Zakres ubezpieczenia w wariancie podstawowym obejmuje:

1. Koszty leczenia w razie nagłej choroby lub wypadku w tym:
a) konsultacje lekarskie,
b) hospitalicację (tj. leczenie, zabiegi i operacje),
c) zakup lekarstw.
d) leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów bólowych lub zapalnych – do 150 euro

2. Szeroki pakiet Assistance obejmujący m.in.:
a) transport z miejsca zdarzenia do szpitala, miejsca zakwaterowania lub do Polski,
b) pokrycie kosztu poszukiwań i ratownictwa na morzu i w górach do 6 000 zł,
c) zakwaterowanie dla członka rodziny w razie dłuższej hospitalizacji,
d) w przypadku epidemii, wojny, ataku terrorystycznego, rewolucji, katastrofy naturalnej w miejscu pobytu Ubezpieczonego - pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego do najbliższego bezpiecznego miejsca lub do Polski (bez limitu) oraz pokrycie kosztów zakwaterowania do kwoty 100 EUR dziennie przez okres nie dłuższy niż 5 dni.

3. Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. Dodatkowe ubezpieczenie mienia pozostawionego w domu na czas podróży zagranicznej. W przypadku wybrania tej opcji ochroną zostanie objęte mienie ruchome od pożaru innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rabunku, a także stałe elementy od pożaru i innych zdarzeń losowych. Okres ubezpieczenia mienia jest zgodny z okresem ubezpieczenia podróży zagranicznej.

*Oferta nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi na stronie www.link4.pl

Bank BGŻ BNP Paribas nie pośredniczy w sprzedaży ubezpieczeń w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003, Nr 124, poz. 1154 ze zm), ani nie uczestniczy w prowadzonej przez Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. działalności ubezpieczeniowej. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest właścicielem Portalu Ubezpieczeniowego pod adresem www.link4.pl i jest jego wyłącznym administratorem. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy wykorzystaniu funkcjonalnych możliwości Portalu Ubezpieczeniowego samodzielnie prowadzi sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. Powyższe informacje mają charakter jedynie reklamowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Czat