Wróć Ubezpieczenia turystyczne

Specjaliści od zysków Więcej możliwości

 • Rabat aż 10%

  przy zakupie ubezpieczenia dla nowych Klientów Link4

 • Dodatkowe ubezpieczenia mienia

  na czas podróży

 • Zakup online

  na stronie ubezpieczyciela

Specjaliści od zysków Więcej możliwości

Zanim specjalista wyruszy w podróż, odpowiedzialnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa. Skorzystaj z rabatu od LINK4.

Szczegóły

 • Koszty leczenia

  Podczas podróży krajowej ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia ambulatoryjnego. Jeżeli w razie nieszczęśliwego wypadku konieczne będzie poddanie się leczeniu, zapewnia organizację leczenia i pokrycie jego kosztów.

  Podczas podróży zagranicznej ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia. Jeżeli w razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku konieczne będzie poddanie się leczeniu, zapewni organizację leczenia i pokrycie jego kosztów, w tym:

  - konsultacje lekarskie

  - koszt zakupu lekarstw

  - niecierpiące zwłoki zabiegi i operacje

  - leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów bólowych lub zapalnych do 150 euro

  - transport z miejsca zdarzenia do najbliższego szpitala

  Ubezpieczeniem objęte jest nagłe zachorowanie, które polega na pogorszeniu stanu zdrowia ubezpieczonego w związku z zaostrzeniem choroby przewlekłej - do wysokości 20% sumy ubezpieczenia Kosztów leczenia i Assistance. Jeżeli Ubezpieczony chce, aby takie zachorowanie było objęte ubezpieczeniem do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, powinien wykupić ryzyko dodatkowe: choroby przewlekłe.

 • Assistance

  Ubezpieczenie obejmuje transport z miejsca zdarzenia do szpitala, miejsca zakwaterowania lub do Polski,  pokrycie kosztu poszukiwań i ratownictwa na morzu i w górach do wysokości sumy ubezpieczenia Kosztów leczenia i Assistance, zakwaterowanie dla członka rodziny w razie dłuższej hospitalizacji. W przypadku epidemii, wojny, ataku terrorystycznego, rewolucji, katastrofy naturalnej w miejscu pobytu Ubezpieczonego - pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego do najbliższego bezpiecznego miejsca lub do Polski (bez limitu) oraz pokrycie kosztów zakwaterowania do kwoty 100 EUR dziennie przez okres nie dłuższy niż 5 dni.

 • OC i NNW

  Ochronę można rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 • Dodatki

  Dodatkowe ubezpieczenie mienia pozostawionego w domu na czas podróży zagranicznej. W przypadku wybrania tej opcji ochroną zostanie objęte mienie ruchome od pożaru innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rabunku, a także stałe elementy od pożaru i innych zdarzeń losowych. Okres ubezpieczenia mienia jest zgodny z okresem ubezpieczenia podróży zagranicznej.

Bank BGŻ BNP Paribas nie pośredniczy w sprzedaży ubezpieczeń w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003, Nr 124, poz. 1154 ze zm), ani nie uczestniczy w prowadzonej przez Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. działalności ubezpieczeniowej. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest właścicielem Portalu Ubezpieczeniowego pod adresem www.link4.pl i jest jego wyłącznym administratorem. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy wykorzystaniu funkcjonalnych możliwości Portalu Ubezpieczeniowego samodzielnie prowadzi sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. Powyższe informacje mają charakter jedynie reklamowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.