Misja oszczędzanie

Misja oszczędzanie

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy Strony Internetowej BGŻOptima prowadzonej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej „BGŻOptima") o domenie www.bgzoptima.pl.

W BGŻOptima przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszego serwisu internetowego. BGŻOptima chroni dane osobowe użytkowników odwiedzających niniejszą stronę internetową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. - dalej „Ustawa"). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej „Bank").

Gromadzenie informacji

Korzystanie z serwisu w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia Bankowi danych osobowych użytkownika. Udostępnienie danych osobowych niezbędne jest dopiero w przypadku chęci zawarcia przez użytkownika z Bankiem umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej przez BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, do którego pierwszym krokiem jest złożenie Wniosku udostępnionego na Stronie Internetowej BGŻOptima.

Reklama i ocena jej skuteczności

Oprócz wskazanej powyżej sytuacji (tj. złożenia Wniosku) Bank może gromadzić również, samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, informacje o sposobie użytkowania przez Państwa Strony Internetowej BGŻOptima, w tym w szczególności dane statystyczne oraz oceniać skuteczność reklamy umieszczonej na Stronie Internetowej BGŻOptima. W tym przypadku dane osobowe nie będą jednak gromadzone.

Przetwarzanie i ujawnianie danych osobowych

Bank będzie przetwarzał podane przez Państwa, za pośrednictwem Strony Internetowej BGŻOptima (podane we Wniosku lub zmienione w trakcie obowiązywania Umowy Ramowej), dane osobowe wyłącznie do następujących celów:

  • zawarcia Umowy Ramowej
  • oferowania produktów i świadczenia usług w ramach Umowy Ramowej oraz innych umów zawartych w ramach Umowy Ramowej
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług BGŻOptima
  • przekazywania Państwu informacji o specjalnych ofertach BGŻOptima oraz aktualnościach, stanowiących informację handlową w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), jakkolwiek wyłącznie w przypadku udzielenia przez Państwa zgody w tym zakresie
  • kierowania do Państwa zapytań o opinię lub komentarze dotyczące oferowanych produktów lub usług
  • śledzenia statystyki wejść na Stronę Internetową BGŻOptima

Jednocześnie informujemy, że Bank powierzył wykonywanie niektórych czynności związanych z prowadzeniem działalności bankowej podmiotom zewnętrznym (podmioty współpracujące). Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty będzie się odbywało jedynie w zakresie i celu prawidłowego wykonania Umowy Ramowej.

Bank nie będzie przetwarzać ani ujawniać Państwa danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej BGŻOptima oraz realizacją Umowy Ramowej w innych niż wskazane powyżej celach bez Państwa zgody, za wyjątkiem przypadków szczególnych, np. jeśli ujawnienie jest wymagane przez prawo lub jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów lub praw przysługujących Bankowi, lub jakiejkolwiek innej osobie, lub celem zmniejszenia poważnego zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa osób.

Dostęp do danych osobowych

Klient ma prawo wglądu w dane osobowe, które na jego temat zgromadził BGŻOptima, oraz prawo do ich poprawienia. Informacje dotyczące procedury zmiany danych osobowych zgromadzonych przez Bank znajdują się w Regulaminie świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., dostępnym na Stronie Internetowej BGŻOptima. W każdym momencie możesz się skontaktować także z Centrum Obsługi Klienta (dane kontaktowe poniżej).

Postanowienia końcowe

Korzystanie ze Strony Internetowej BGŻOptima oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zawartość niniejszego serwisu internetowego, łącznie z oświadczeniem dotyczącym polityki prywatności może ulec zmianie w każdym czasie.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 801 280 280 lub +48 22 574 37 00. Możesz także napisać do nas maila.

Polityka dotycząca plików cookies

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies odnosi się do Strony Internetowej BGŻOptima prowadzonej przez Bank BGŻ BNP Paribas (dalej „BGŻOptima") o domenie www.bgzoptima.pl. Używanie serwisu internetowego BGŻOptima oznacza zgodę na używanie cookies zgodnie z niniejszą Polityką. Jeżeli użytkownik końcowy nie zgadza się na używanie plików cookies przez BGŻOptima, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.

BGŻ BNP Paribas S.A. przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu użytkownika końcowego w celu zidentyfikowania źródła pochodzenia formularzy kontaktu, analizy danych statystycznych, mierzenia efektywności kampanii reklamowych, poprawiania wydajności i funkcjonalności serwisu. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, w sposób wskazany poniżej.

Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na automatyczne akceptowanie plików cookies. Można zmienić te ustawienia tak, aby pliki cookies były blokowane - w całości lub w części, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy cookies są wysyłane na urządzenie. Szczegółowe informacje można uzyskać w tematach pomocy każdej z przeglądarek.

Pamiętaj jednak, że aby realizować transakcje w ramach Strony Internetowej BGŻOptima, musisz dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, by akceptowała pliki cookies.

Czat