Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Minimalny depozyt

Najniższa kwota, jaką należy przelać na określony rodzaj rachunku przy otwieraniu tego rachunku, np. wysoko oprocentowanego rachunku oszczędnościowego.

Czat