Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

LIBOR

Stopa procentowa Londyńskiego Rynku Międzybankowego dla lokat udzielanych przez banki w danej walucie dla danego okresu, określaną jako średnia stawka z kwotowań pierwszorzędnych banków o godz. 11.00 czasu GMT danego dnia notowań.

Limity inwestycyjne

Określone przez ustawę o funduszach inwestycyjnych lub statut ograniczenia inwestycyjne funduszu, wskazujące na dopuszczalny maksymalny poziom zaangażowania funduszu w poszczególne instrumenty finansowe.

Lokata terminowa

Forma rachunku oszczędnościowego, w przypadku którego osoba oszczędzająca powierza swoje pieniądze bankowi na dłuższy okres. Procent jest najczęściej tym wyższy, im dłuższy jest termin.

Czat