Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

IBAN

Format numeru rachunku bankowego określony w zarządzeniu NBP w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach, albo w innych przepisach obowiązujących w poszczególnych krajach Unii Europejskiej i dotyczących sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach.

Indeks giełdowy

Miernik zmian cen papierów wartościowych notowanych na giełdzie, obejmujący wszystkie papiery wartościowe danego typu lub ich wybraną grupę.

Instrument finansowy

Będąca przedmiotem obrotu lokata kapitału, dokonana jako inwestycja w celu pomnożenia dochodu. Mogą to być m.in. papiery wartościowe, np. akcje, obligacje, czy instrumenty rynku pieniężnego.

Czat