Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Aktualnie jedyna w Polsce giełda papierów wartościowych służąca przede wszystkim krajowemu obrotowi akcjami publicznych spółek akcyjnych, obligacjami państwowymi, walorami Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i innymi papierami dopuszczonymi do obrotu publicznego.

Czat