Słownik

Jasne i przejrzyste objaśnienia popularnych pojęć finansowych.

EURIBOR

Stopa procentowa ustalana jako średnia stawka z kwotowań banków o godz. 11.00 czasu brukselskiego dla lokat udzielanych w euro na dany okres.

Czat