BGŻOptima - szukasz pomocy? Jesteśmy do twojej dyspozycji

Pomoc

Zgłoszone reklamacje przekazywane są do naszego doświadczonego zespołu ekspertów zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji, który dba o to, aby reklamacje rozpatrywane były rzetelnie i w najkrótszym możliwym terminie.

Odpowiedź na reklamacje udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani wraz ze wskazaniem:

  • przyczyny opóźnienia,
  • okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
  • przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedzi na reklamacje udzielamy w formie pisemnej lub za pomocą bankowości internetowej.

Na wniosek Klienta, możemy również udzielić odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany zgodnie z umową.

Czat