BGŻOptima - szukasz pomocy? Jesteśmy do twojej dyspozycji

Pomoc

Jeśli przesłana odpowiedź nie spełniła Państwa oczekiwań lub chcieliby Państwo przekazać dodatkowe informacje do rozpatrzonej sprawy, można się odwołać do Rzecznika Klienta, kierując wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rzecznik.klienta@bgzbnpparibas.pl lub pisemnie na adres: Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Rzecznik Klienta, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.

Właściwymi dla Banku podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich są:

Bank odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonym przez inne podmioty niż wymienione w punktach 1-3.

Dodatkowo, w celu rozstrzygnięcia sporów w związku z zawartą internetowo umową, mogą Państwo skorzystać
z platformy ODR, dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR umożliwia przekazanie przez Klienta skargi podmiotowi zajmującemu się pozasądowym rozwiązywaniem sporów między konsumentami
i przedsiębiorcami w ramach Unii Europejskiej.

Niezależnie od powyższego, można wystąpić z powództwem przeciwko Bankowi do właściwego sądu powszechnego.

Adres poczty elektronicznej Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A.: kontakt@bgzbnpparibas.pl

Czat