BGŻOptima - szukasz pomocy? Jesteśmy do twojej dyspozycji

Pomoc

Jeśli przesłana odpowiedź nie spełniła Państwa oczekiwań lub chcieliby Państwo przekazać dodatkowe informacje
do rozpatrzonej sprawy, można się odwołać pisemnie, składając kolejne zgłoszenie do Banku, na adres wskazany
w otrzymanej odpowiedzi.

Niezależnie od złożonej reklamacji można również dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Pomoc, w tym na drodze polubownej, można uzyskać kierując sprawę do: