BGŻOptima - szukasz pomocy? Jesteśmy do twojej dyspozycji

Pomoc

Przelewy i rachunek powiązany

Rachunek powiązany, to Twój rachunek bankowy w innym banku, który zostaje powiązany z Twoim Kontem BGŻOptima. Oznacza to, że z tego rachunku musi pochodzić pierwszy przelew do BGŻOptima, dzięki któremu aktywujesz swoje konto.

Dane z tego przelewu muszą się zgadzać z danymi podanymi we Wniosku o otwarcie Konta BGŻOptima. Tylko wtedy będziemy mogli je zweryfikować. Jeśli dane nie będą się zgadzały, poprosimy Cię o ich poprawienie. Pamiętaj, że może to wydłużyć proces otwierania Konta.

W przypadku zmiany rachunku powiązanego konieczne będzie wykonanie nowego przelewu inicjującego na kwotę min. 1 PLN.

Kolejne wpłaty na Konto BGŻOptima mogą pochodzić z dowolnego rachunku bankowego w Polsce i na świecie. Oznacza to, że wpłat na Twoje Konto BGŻOptima (a także na konta celowe) może dokonywać każdy, kto dysponuje numerem Twojego rachunku w BGŻOptima. Tylko przelew inicjujący musi pochodzić z rachunku powiązanego.

Tylko na wskazany rachunek powiązany możesz przelewać środki z Konta BGŻOptima. Oznacza to, że jeśli np. chcesz wypłacić odsetki z lokaty terminowej, musisz najpierw przelać je z Twojego Konta BGŻOptima na Twój rachunek powiązany.

Za przelewy w BGŻOptima nie pobieramy żadnych opłat.

Czat