Pomoc

Pomoc

 Skonsultowaliśmy się z naszymi Klientami i stworzyliśmy listę najczęściej zadawanych pytań. Znajdziesz tu wszystkie odpowiedzi, które rozwieją Twoje wątpliwości. Od kwestii dotyczących otwarcia rachunku w BGŻOptima, do obsługi Digipassa.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na interesujące Cię pytanie, skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci wszelkiej pomocy.

Najczęstsze pytania

W BGŻOptima to bardzo proste. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji: Jak otworzyć lokatę.

Konto BGŻOptima można otworzyć poprzez złożenie elektronicznego Wniosku na stronie www.bgzoptima.pl. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu Wniosku otrzymasz Ofertę Banku zawarcia Umowy Ramowej. Akceptacja Oferty następuje poprzez jej podpisanie przez Klienta przy użyciu Kodu SMS.

Następnie należy wykonać pierwszy przelew inicjujący ze swojego konta osobistego w innym banku, na minimalną kwotę 1 zł.

Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji: Jak otworzyć konto.

Aby zmienić sposób autoryzacji z Digipassu na kody SMS wykonaj 5 prostych kroków.

Krok 1 - logowanie

 • zaloguj się do Twojego Konta BGŻOptima za pomocą Digipassu
 • z lewego menu wybierz Osobiste, a następnie Zmiana sposobu autoryzacji
 • kliknij Dalej

Krok 2 – akceptacja Regulaminu i Aneksu

 • kliknij Wyświetl Regulamin – Regulamin w formie pliku PDF otworzy się w nowym oknie przeglądarki (jeżeli nie otworzysz Regulaminu, system nie pozwoli na przejście do kolejnego kroku)
 • następnie potwierdź akceptację Regulaminu za pomocą Digipassu, zgodnie z instrukcjami na ekranie
 • kliknij Wyświetl ofertę zawarcia Aneksu do Umowy Ramowej - Aneks w formie pliku PDF otworzy się w nowym oknie przeglądarki (jeżeli nie otworzysz Aneksu, system nie pozwoli na przejście do kolejnego kroku)
 • następnie potwierdź akceptację Aneksu za pomocą Digipassu, zgodnie z instrukcjami na ekranie

Krok 3 – zlecenie zmiany aktualnej metody autoryzacji

 • zaznacz pole wyboru Zlecam zmianę aktualnej metody identyfikacji Klienta podczas logowania do Konta BGŻOptima oraz autoryzacji składanych przez Klienta Dyspozycji (za pomocą kodów generowanych przez Digipass) na nową metodę – wykorzystującą Jednorazowe hasła SMS
 • w polu poniżej wprowadź numer Twojego telefonu komórkowego, podany aktualnie w BGŻOptima
 • następnie potwierdź dyspozycję zmiany aktualnej metody identyfikacji za pomocą Digipassu, zgodnie z instrukcjami na ekranie
 • uwaga: teraz nastąpi automatyczne wylogowanie z systemu
 • kliknij Zaloguj się ponownie

Krok 4 - hasło startowe

 • na Twój telefon komórkowy zostanie wysłany SMS z sześcioznakowym hasłem – to jest pierwsza część hasła startowego
 • na Twój adres e-mail zostanie wysłany e-mail z sześcioznakowym hasłem – to jest druga część hasła startowego (uwaga: w zależności od szybkości systemów pocztowych czas oczekiwania na e-mail z hasłem może zająć do kilku minut)
 • na stronie logowania wprowadź Twój numer klienta
 • kliknij Dalej
 • w polu Pierwsza zmiana hasła wprowadź sześcioznakowe hasło otrzymane SMS-em
 • w polu poniżej wprowadź sześcioznakowe hasło otrzymane e-mailem
Uwaga: ze względu na możliwość pomyłki, w haśle wysyłanym SMS-em nie występują litery ani znaki specjalne.

Krok 5 - Twoje indywidualne hasło

 • ułóż Twoje indywidualne hasło (od 8 do 20 znaków, musi zawierać cyfry oraz małe i duże litery, nie może zawierać znaków specjalnych ani polskich liter)
 • w polu Zmień hasło wprowadź Twoje nowe indywidualne hasło (będzie ono potrzebne przy każdym logowaniu z wykorzystaniem kodów SMS)
 • w polu poniżej potwierdź Twoje indywidualne hasło
 • kliknij Zmień hasło
 • ponownie pojawi się strona logowania

To już wszystko! Twój sposób logowania i autoryzacji w BGŻOptima został zmieniony. Teraz możesz zalogować się używając Twojego numeru klienta, Twojego indywidualnego hasła oraz jednorazowego kodu, który otrzymasz z banku SMS-em.

Tak. 20 października 2015 r. to ostatni dzień, w którym będzie można logować się do systemu transakcyjnego oraz autoryzować operacje na rachunkach BGŻOptima przy użyciu digipassów.

Oferta składana jest w formie elektronicznej w rozumieniu art. 7 Prawa bankowego. Bank podpisuje Ofertę podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U, Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Sama definicja Podpisu Elektronicznego stosowanego przez Bank, wraz z informacjami o powyższym, znajduje się w § 2 ust. 2 pkt 24 Regulaminu.

Wychodzące sesje ELIXIR są realizowane o godzinach 8:00-8:05, 12:00-12:05, 14:30-14:35 i 15:30-15:35. Dyspozycja przelewu powinna być złożona przed godziną graniczną sesji. Np. aby przelew został zrealizowany między 8:00 a 8:05, dyspozycja przelewu powinna zostać złożona przed godz. 8:00.

Przelewy przychodzące do BGŻOptima, z innych banków niż BGŻ, realizowane są w ramach sesji przychodzących o 12:00, 16:00, 18:00 i są widoczne na kontach BGŻOptima już po kilku minutach od godzin sesji.

Przelewy przychodzące z Banku BGŻ do BGŻOptima są księgowane w BGŻOptima co 15 minut, między 8:00 a 16:00, a następnie co godzinę: o 17:00 i 18:00. Jednak aby przelew z BGŻ do BGŻOptima został wysłany na 18:00, musi być zlecony w BGŻ do 17:30.

Przelewy wychodzące z BGŻOptima do Banku BGŻ są realizowane co godzinę, między 8:00 a 17:00.

Płatności zlecone w BGŻOptima w dni robocze do godziny 15:30 do innych banków oraz do godziny 16:30 do BGŻ przesyłane są w dniu zlecenia ostatnią sesją wychodzącą, czyli o 15:30 do innych banków oraz o 17:00 do BGŻ.

Płatności zlecone w BGŻOptima po godzinie 15:30 do innych banków oraz po godzinie 16:30 do BGŻ w dniu roboczym realizowane są następnego dnia roboczego w ramach sesji wychodzących. Najwcześniejszą sesją wychodzącą jest sesja o godzinie 8:00.

Płatności zlecone w BGŻOptima po godzinie 15:30 do innych banków oraz po godzinie 16:30 do BGŻ w piątek oraz płatności zlecone w sobotę i niedzielę realizowane są następnego dnia roboczego (poniedziałek) w ramach najbliższej sesji wychodzącej, czyli o 8:00 rano.

Rachunek powiązany, to Twój rachunek bankowy w innym banku, który zostaje powiązany z Twoim Kontem BGŻOptima. Oznacza to, że z tego rachunku musi pochodzić pierwszy przelew do BGŻOptima, dzięki któremu aktywujesz swoje konto.

Dane z tego przelewu muszą się zgadzać z danymi podanymi we Wniosku o otwarcie Konta BGŻOptima. Tylko wtedy będziemy mogli je zweryfikować. Jeśli dane nie będą się zgadzały, poprosimy Cię o ich poprawienie. Pamiętaj, że może to wydłużyć proces otwierania Konta.

Więcej o rachunku powiązanym i przelewach

Najpierw będziesz musiał celowo zablokować Digipass, wprowadzając pięciokrotnie niewłaściwy numer PIN. Następnie skontaktuj się Centrum Obsługi Klienta pod numerem 801 280 280 lub 22 574 37 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00).

Aby złożyć wniosek o wymianę Digipassa, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 801 280 280 lub 22 574 37 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00).

Bardzo poważnie traktujemy zabezpieczenia bankowości internetowej. Jeżeli Twój Digipass zaginie lub zostanie skradziony, powinieneś niezwłocznie poinformować nas o tym fakcie.

Wymiana zgubionego lub uszkodzonego Digipassa jest darmowa.

Kliknij wybór funduszy na naszej stronie, a zobaczysz pełną listę dostępnych funduszy inwestycyjnych. Aby rozpocząć procedurę kupna, zaloguj się na swoim koncie, a następnie kliknij „Kup fundusz”.

Jeżeli klikniesz nazwę funduszu, zobaczysz aktualne zestawienia zawierające wiele informacji, które pomogą Ci wybrać odpowiedni fundusz. Kiedy podejmiesz decyzję, kliknij przycisk „Inwestuj” znajdujący się przy funduszu, który wybrałeś.

Wszystkie transakcje kupna oraz sprzedaży zostaną wymienione na wyciągu internetowym.

Konto BGŻOptima możesz zasilić środkami dokonując przelewu z dowolnego konta w Polsce. Wyjątkiem jest pierwszy przelew, który musi zostać wykonany z rachunku powiązanego.

Możesz również zdefiniować w innym banku zlecenie stałe, w ramach którego będziesz regularnie zasilał swoje konto w BGŻOptima.

Konto BGŻOptima możesz również zasilić dokonując przelewu z dowolnego rachunku zagranicznego. W tym celu musisz określić swój numer rachunku BGŻOptima w formacie IBAN, czyli poprzedzić go literami PL. Dodatkowo musisz też wskazać kod BIC/SWIFT Banku BGŻ: GOPZPLPW.

 • Uwaga: nie przesyłamy wyciągów tradycyjną pocztą, ale możesz przeglądać je oraz drukować po zalogowaniu do swojego konta.


 • Aby przejrzeć lub wydrukować wyciąg, zaloguj się na swoim koncie korzystając z Digipassa lub kodów SMS.
 • Kliknij „Wyciągi“ w menu „Rachunki Oszczędnościowe“ po lewej stronie.
 • Wybierz odpowiedni rachunek oraz wpisz zakres dat transakcji, a następnie kliknij „Szukaj”.
 • Następnie wyświetlą się szczegóły wyciągu z linkiem do pliku PDF.
 • W pliku PDF się znajduje się wyciąg z rachunku, który będziesz mógł przejrzeć lub wydrukować.
 • Najpierw musisz zalogować się na swoim koncie, korzystając z Digipassa lub kodów SMS.
 • Po zalogowaniu się kliknij pozycję „Przelewy”, automatycznie otworzy się formularz „Nowy przelew”.
 • W liście rozwijanej „Z rachunku” musisz wybrać z którego rachunku chcesz przelać pieniądze.
 • W liście „Na rachunek“ wybierz swój rachunek powiązany, na który zostaną przelane środki.
 • Wprowadź kwotę przelewu.
 • Wpisz datę realizacji przelewu. Wybierz opcję przelew jednorazowy.
 • Pole „Opis/ tytuł przelewu” jest opcjonalne i nie musisz go wypełniać.
 • Kliknij „Dalej” i autoryzuj płatność Digipassem lub kodem SMS, zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 • Pojawienie się następującej wiadomości oznacza, że dyspozycja przelewu została przyjęta pomyślnie: Przelew został zakończony. Numer referencyjny transakcji: (kombinacja cyfr i liczb).

BGŻOptima nie pobiera opłat za realizację przelewów.

Zewnętrzne przelewy (wychodzące) można realizować wyłącznie na Rachunek Powiązany w banku krajowym lub oddziale banku zagranicznego lub instytucji kredytowej działającej w Polsce.

Nie chcielibyśmy, abyś rezygnował z rachunku, ale jeżeli będziesz musiał to zrobić skontaktuj się Centrum Obsługi Klienta.