BGZ SFIO

Lokata Dywidendowa

Lokata Dywidendowa to 24-miesięczna lokata, której wysokość oprocentowania w Okresie Lokacyjnym uzależnione jest od procentowego wzrostu indeksu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50.

O indeksie:

W skład indeksu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 wchodzą akcje 50 spółek, wybranych z spośród akcji wchodzących w skład indeksu the STOXX Europe 600 Index (reprezentanci dużych, średnich i małych spółek pochodzących z 18 krajów europejskich: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Luxemburga, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii) które spełniają poniższe kryteria:

 • posiadają odpowiednia płynność: średni dzienny wolumen obrotu nie mniejszy niż 10 mln EUR (za okres ostatnich 3 miesięcy)
 • wypłacą dywidendę w nadchodzącym miesiącu, a jeśli nie ma wystarczającej liczby spółek płacących dywidendę w kolejnym miesiącu, wybierane są spółki o najniższej zmiennności
 • charakteryzują się najniższą zmiennością (za okres ostatnich 6 miesięcy).
  Skład Indeksu jest weryfikowany co miesiąc.

  Informacje o wartości indeksów publikowane są m.in. na stronie internetowej właściciela indeksu STOXX Limited: http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=ENDLRP.
  Informacje o wartości wskaźnika w poszczególnych Dniach Obserwacji podlegają publikacji na stronie www.bgzoptima.pl.

  Oprocentowanie Lokaty Dywidendowej obliczane jest w następujący sposób:

 • 30 grudnia 2015r. zostanie odczytana Wartość Zamknięcia Indeksu iStoxx Europe Next Dividend Low Risk 50. Będzie to Wartość Początkowa Indeksu.
 • Następnie w dniach 27 czerwca 2016, 28 grudnia 2016, 27 czerwca 2017 oraz 27 grudnia 2017 zostaną odczytane Oficjalne Wartości Zamknięcia Indeksu. Będą to Wartości Zamknięcia Indeksu z Dni Obserwacji.
 • Wartość Końcowa Indeksu zostanie wyliczona jako średnia arytmetyczna z Oficjalnych Wartości Zamknięcia Indeksu z Dni Obserwacji
 • Oprocentowanie lokaty w  okresie lokacyjnym stanowi 60% udział  we wzroście wartości indeksu iStoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 (liczonego jako iloraz średniej arytmetycznej wartości z 4 Dni Obserwacji względem Wartości Początkowej Indeksu)  i może maksymalnie wynieść 15%.
 • W przypadku braku wzrostu lub spadku wartości indeksu iStoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 oprocentowanie lokaty wyniesie 0%.

Oprocentowanie na koniec okresu Lokaty będzie wyliczane wg wzoru:
Min[15,00%;60%*Max{((Indeks sred)/(Indeks i))-1;0}]

Indeks sred -

Średnia Arytmetyczna z Oficjalnych Wartości Zamknięcia Wskaźnika w Dniach Obserwacji
Indeks i - Oficjalna Wartość Zamknięcia Wskaźnika w Dniu Obserwacji Początkowej

Przykładowe scenariusze z symulacją wysokości oprocentowania Lokaty Inwestycyjnej w Okresie Lokacyjnym: Poniższe scenariusze zostały zaprezentowane jedynie w celach ułatwienia zrozumienia naliczania oprocentowania dla Lokaty Dywidendowej.

Scenariusz nr 1
Jeżeli Oficjalna Wartość Zamknięcia Indeksu z dnia 30 grudnia 2015 roku wyniesie 100 punktów, a Średnia Arytmetyczna z Oficjalnych Wartości Zamknięcia Indeksu w Dniach Obserwacji wyniosłaby 150 punktów to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 15% w skali dwóch lat.
Min[15,00%;60%*Max{((150)/(100))-1;0}] = 15% Scenariusz nr 2
Jeżeli Oficjalna Wartość Zamknięcia Indeksu z dnia 30 grudnia 2015 roku wyniesie 100 punktów, a Średnia Arytmetyczna z Oficjalnych Wartości Zamknięcia Indeksu w Dniach Obserwacji wyniosłaby 110 punktów to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 6,0% w skali dwóch lat.
Min[15,00%;60%*Max{((110)/(100))-1;0}] = 6,0%

Scenariusz nr 3
Jeżeli Oficjalna Wartość Zamknięcia Indeksu z dnia 30 grudnia 2015 roku wyniesie 100 punktów, a Średnia Arytmetyczna z Oficjalnych Wartości Zamknięcia Indeksu w Dniach Obserwacji wyniosłaby 90 punktów to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 0%.
Min[15,00%;60%*Max{((90)/(100))-1;0}] = 0%

Zapoznaj się z warunkami subskrypcji >>> Warunki Subskrypcji

Oprocentowanie Lokaty może być niższe od oprocentowania standardowych lokat terminowych, a w szczególności może wynieść 0% w skali 24 miesięcy. Od odsetek naliczonych od kapitału lokaty pobrany będzie zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Oferta limitowana czasowo
Masz możliwość założenia lokaty tylko w dniach od 25 listopada 2015 r. do 28 grudnia 2015 r. do godziny 16.30 (Okres subskrypcji)

Lokata Dywidendowa jest dostępna tylko dla posiadaczy Konta Indywidualnego BGŻOptima.
Od naliczonych odsetek od kapitału lokaty pobrany zostanie zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Inwestowanie łączy się z ryzykiem. Informacje dotyczące wyników z przeszłości nie mogą stanowić odniesienia do wyników w przyszłości i nie gwarantują osiągnięcia zysków.
iStoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 Index i znaki handlowe użyte w nazwie indeksu są własnością intelektualną STOXX Limited, Zurych, Szwajcaria i/lub jego licencjodawców. Indeks jest używany na podstawie licencji STOXX. Instrumenty finansowe oparte na indeksie nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane, sprzedawane lub promowane przez STOXX i/lub jego licencjodawców i ani STOXX ani jego licencjodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do nich.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Informacje dotyczące wyników z przeszłości nie mogą stanowić odniesienia do wyników w przyszłości i możliwa jest strata części lub całości zainwestowanego kapitału, w przypadku ogłoszenia niewypłacalności przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Czat