BGZ SFIO

Lokata Dywidendowa

Odczyt na dzień 2015.12.30 wyniósł 148,13

Odczyt na dzień 2016.06.27 wyniósł 128,01

Odczyt na dzień 2016.12.28 wyniósł 131,52

Lokata Dywidendowa to lokata Inwestycyjna, która daje możliwość inwestowania bez ryzyka utraty wpłaconej kwoty, przy czym wysokość oprocentowania lokaty w Okresie lokacyjnym uzależniona jest od procentowej stopy zwrotu z indeksu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50.

  • Możliwość uzyskania nawet do 15% odsetek za cały Okres lokacyjny
  • 100% gwarancji ochrony kapitału
  • Okres lokacyjny - 24 miesięcy
  • Całkowity brak opłat
  • Brak opłat za wcześniejsze zerwanie lokaty
  • Wystarczy tylko 4000 zł aby założyć lokatę
  • W Okresie subskrypcji środki oprocentowane są w wysokości 2,00% w skali roku

Oferta limitowana czasowo
Masz możliwość założenia lokaty tylko w dniach od 25 listopada 2015 r. do 28 grudnia 2015 r. do godziny 16.30 (Okres subskrypcji)

Lokata Dywidendowa jest dostępna tylko dla posiadaczy Konta Indywidualnego BGŻOptima.
Od naliczonych odsetek od kapitału lokaty pobrany zostanie zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Inwestowanie łączy się z ryzykiem. Informacje dotyczące wyników z przeszłości nie mogą stanowić odniesienia do wyników w przyszłości i nie gwarantują osiągnięcia zysków.
iStoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 Index i znaki handlowe użyte w nazwie indeksu są własnością intelektualną STOXX Limited, Zurych, Szwajcaria i/lub jego licencjodawców. Indeks jest używany na podstawie licencji STOXX. Instrumenty finansowe oparte na indeksie nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane, sprzedawane lub promowane przez STOXX i/lub jego licencjodawców i ani STOXX ani jego licencjodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do nich.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Informacje dotyczące wyników z przeszłości nie mogą stanowić odniesienia do wyników w przyszłości i możliwa jest strata części lub całości zainwestowanego kapitału, w przypadku ogłoszenia niewypłacalności przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Czat