Lokata z Niemiecką Gwarancją

Lokata z Niemiecką Gwarancją

Przedterminowe zamknięcie Lokaty Inwestycyjnej

Lokata posiada 100% gwarancję kapitału. W przypadku zerwania przez Klienta Lokaty Inwestycyjnej w Okresie Lokacyjnym, czyli przed 30 października 2015 r., odsetki za okres lokacyjny nie przysługują. Klient otrzymuje zwrot zainwestowanego kapitału.

W przypadku zerwania przez Klienta Lokaty Inwestycyjnej w Okresie Subskrypcji, czyli przed 29.10.2013, Klient otrzyma wpłacony kapitał wraz z należnymi odsetkami.

Czat