Lokata z Niemiecką Gwarancją

Lokata z Niemiecką Gwarancją

Lokata z Niemiecką Gwarancją to 24- miesięczna lokata, w której wysokość oprocentowania w Okresie Lokacyjnym (Premia Odsetkowa) uzależniona jest od wzrostu indeksu DAX.

Indeks DAX - jest najważniejszym indeksem akcji Giełdy Niemieckiej. W skład wchodzi 30 największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu notowanych na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Frankfurter Wertpapierboerse). Jest to tzw. indeks wynikowy (tzw. Performanceindex), co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę nie tylko wzrost cen akcji, ale również wzrost kapitału poprzez wypłatę dywidendy.

W celu ustalenia oprocentowania zostanie określona:
  • oficjalna wartość zamknięcia indeksu DAX z Dnia Obserwacji Końcowej 28.10.2015 (DAXK)
  • oficjalna wartość zamknięcia indeksu DAX z Dnia Obserwacji Początkowej 31.10.2013 (DAXP), która wyniosła 9033,92 pkt
  • Zmiana indeksu w ujęciu procentowym względem wartości początkowej, gdzie:

Zmiana_Indeksu(%) = [(DAXK / DAXP )-1]*100%

Zasady naliczania Premii Odsetkowej (odsetek) od Lokaty Inwestycyjnej w Okresie Lokacyjnym

Wysokość odsetek od  Lokaty Inwestycyjnej uzależniona będzie od zmiany Indeksu i w skali 2 lat wyniesie:

15% kwoty Lokaty Inwestycyjnej  jeśli zmiana_Indeksu ≥ 30%
10% kwoty Lokaty Inwestycyjnej  jeśli 15% ≤ Zmiana_Indeksu < 30%
5% kwoty Lokaty Inwestycyjnej jeśli 0% ≤ Zmiana_Indeksu < 15%
0% kwoty Lokaty Inwestycyjnej w pozostałych przypadkach

Czat