BGZ SFIO

Lokata Silny Dolar

  • Okres Lokacyjny: 12 miesięcy
  • Wystarczy tylko 4000 zł aby założyć lokatę
  • 0 zł za otwarcie
  • Brak opłat za wcześniejsze zerwanie lokaty
  • Lokata posiada 100% gwarancję kapitału. W przypadku zerwania Lokaty Inwestycyjnej w okresie subskrypcji czyli przed 31.08.2015 r. oraz w Okresie Lokacyjnym, czyli przed 1.09.2016 r., odsetki nie są naliczane. Wówczas otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału.
  • Odsetki od Lokaty zostaną wypłacone: 01 września 2016 r.

Czat