BGZ SFIO

Lokata Silny Dolar

Lokata inwestycyjna Silny Dolar to 12-miesięczna lokata inwestycyjna, której wysokość oprocentowania uzależniona jest od kursu referencyjnego EUR/ USD Europejskiego Banku Centralnego. Oprocentowanie zostanie naliczone w przypadku umocnienia się dolara w stosunku do euro. Mechanizm naliczania zysku jest prosty - jeśli w ciągu roku dolar umocni się w stosunku do euro o co najmniej 4% , oprocentowanie Twoich środków na Lokacie wyniesie maksymalne 4%. Sprawdź szczegóły poniżej.Oprocentowanie obliczane jest w następujący sposób:

 • 2 września 2015 r. odczytany zostanie średni kurs EUR/USD Europejskiego Banku Centralnego - będzie to Odczyt Początkowy
 • 30 sierpnia 2016 r. odczytany zostanie średni kurs EUR/USD Europejskiego Banku Centralnego - będzie to Odczyt Końcowy
 • Następnie zostanie wyliczona zmiana kursu i jeśli:
  Zmiana kursu ≤ -4% - oprocentowanie lokaty wyniesie 4%
  -4% < Zmiana kursu ≤ 0% - oprocentowanie lokaty wyniesie 2%
  w pozostałych przypadkach oprocentowanie lokaty wyniesie 0%
  W okresie subskrypcji oprocentowanie lokaty wynosi 0%

Przykładowe scenariusze z symulacją wysokości oprocentowania lokaty inwestycyjnej:

Scenariusz nr 1
Jeśli kurs referencyjny EUR/USD Europejskiego Banku Centralnego wzrósłby pomiędzy 2 września 2015 roku a 30 sierpnia 2016 roku, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 0,0% w skali 12 miesięcy. Scenariusz nr 2
Jeśli kurs referencyjny EUR/USD Europejskiego Banku Centralnego spadłby o mniej niż 4% pomiędzy 2 września 2015 roku a 30 sierpnia 2016 roku, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 2,0% w skali 12 miesięcy.
Scenariusz nr 3
Jeśli kurs referencyjny EUR/USD Europejskiego Banku Centralnego spadłby o 4% i więcej pomiędzy 2 września 2015 roku a 30 sierpnia 2016 roku, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 4,0% w skali 12 miesięcy.Zapoznaj się z warunkami subskrypcji >>> Warunki Subskrypcji

Oprocentowanie Lokaty może być niższe od oprocentowania standardowych lokat terminowych, a w szczególności może wynieść 0% w skali 12 miesięcy. Od odsetek naliczonych od kapitału lokaty pobrany będzie zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czat