BGZ SFIO

Lokata Silny Dolar

Lokata Silny Dolar opiera się na założeniu, iż dolar umocni się w stosunku do euro.
Wybrane czynniki wspierające taki scenariusz*:

  • Zwiększanie podaży pieniądza prowadzone przez Europejski Bank Centralny w połączeniu z polityką niskich stóp procentowych (stopa depozytowa na poziomie - 0,2%, co oznacza, że za zdeponowanie pieniędzy w Europejskim Banku Centralnym trzeba dopłacać), co tworzy presję na osłabienie się euro.
  • Oczekiwana przez inwestorów i analityków podwyżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w USA. Pierwsze podwyżki spodziewane są na jesieni br. kolejne w następnym roku.
  • Polityka pro wzrostowa prowadzone przez EBC co sugeruje, że EBC nie dopuści do znacznego umocnienia się euro względem głównych walut, co zmniejszyłoby konkurencyjność europejskiej gospodarki. *


Wybrane czynniki mogące wpłynąć na niezrealizowanie się zakładanego scenariusza*:

  • Możliwość nieosiągnięcia przez amerykańską gospodarkę prognozowanych wartości (m.in. wzrost PKB, bezrobocie, produkcja przemysłowa, inflacja) co mogłoby wpłynąć na odsunięcie w czasie podwyżek stóp procentowych przez Federal Open Market Committee.
  • Nagłe i niespodziewane odejście od polityki zwiększania podaży pieniądza lub podniesienie stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny.

* Źródło: opracowanie własne, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Czat