BGZ SFIO

Lokata Silny Dolar

Odczyt Początkowy - średni kurs EUR/USD wg Europejskiego Banku Centralnego na dzień 2 września 2015 wyniósł: 1.1255

Odczyt Końcowy - średni kurs EUR/USD wg Europejskiego Banku Centralnego na dzień 30 sierpnia 2016 wyniósł: 1.1168

Lokata Silny Dolar to lokata inwestycyjna, która daje możliwość osiągnięcia zysku w przypadku zrealizowania się scenariusza umocnienia się dolara wobec euro*, bez dodatkowych opłat i bez ryzyka utraty zainwestowanego kapitału.

  • Oprocentowanie do 4,0% w skali roku >>;
  • 100% gwarancji zwrotu kapitału;
  • Tylko 12-miesięczny okres lokacyjny;
  • Brak opłat za wcześniejsze zerwanie lokaty
  • Wystarczy tylko 4000 zł aby założyć lokatę
  • ulokowane środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach i w granicach przewidzianych ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 2014 r., poz. 1866 t.j.);

* wg średniego kursu referencyjnego EUR/USD Europejskiego Banku Centralnego.

Czat