Lokata Siła Wschodu

Lokata Siła Wschodu

Przedterminowe zamknięcie Lokaty Inwestycyjnej

Lokata posiada 100% gwarancję kapitału. W przypadku zerwania przez Klienta Lokaty Inwestycyjnej w Okresie Lokacyjnym, czyli przed 18 grudnia 2015 r., odsetki za Okres Lokacyjny nie przysługują. Klient otrzymuje zwrot zainwestowanego kapitału.

W przypadku zerwania przez Klienta Lokaty Inwestycyjnej w Okresie Subskrypcji, czyli przed 17.12.2013, Klient otrzyma wpłacony kapitał wraz z odsetkami.

Oprocentowanie Lokaty Inwestycyjnej Siła Wschodu może być niższe od oprocentowania standardowych lokat terminowych, a w szczególności może wynieść 0% w skali 24 miesięcy, jeżeli wartość Wskaźnika z Dnia Obserwacji końcowej będzie niższa niż w Dniu Obserwacji Początkowej.

Czat