BGZ SFIO

Lokata Nowojorska z gwarancją

Lokata Inwestycyjna to 24- miesięczna lokata, której wysokość oprocentowania uzależniona jest od zachowania się indeksu S&P500 na giełdzie w Nowym JorkuOprocentowanie lokaty inwestycyjnej obliczane jest w następujący sposób:

  • 6 sierpnia 2014r zostanie sprawdzona wartość indeksu S&P500 - będzie to Odczyt Początkowy.
  • Następnie co kwartał przez cały Okres Lokacyjny dokonywane będą odczyty indeksu S&P500 na zamknięcie dnia - dni obserwacji: 3 listopada 2014, 3 lutego 2015, 1 maja 2015, 3 sierpnia 2015, 3 listopada 2015, 3 lutego 2016, 3 maja 2016, 3 sierpnia 2016
  • Jeżeli średni wzrost indeksu S&P500 wyniesie o co najmniej 20% (brana będzie pod uwagę średnia arytmetyczna ze wszystkich dni obserwacji) względem notowania indeksu z dnia Obserwacji Początkowej, wówczas zostanie naliczone maksymalne oprocentowanie Lokaty, które wyniesie 15%
  • Jeżeli średni wzrost indeksu S&P 500 wyniesie poniżej 20% względem notowania indeksu z dnia Obserwacji Początkowej, wówczas zostanie naliczone oprocentowanie wynoszące 75% tego średniego wzrostu.

Oprocentowanie na koniec okresu Lokaty będzie wyliczane według wzoru:

Min[15%;75%*Max{((S&Pavg)/(S&Pi))-1;0}]


gdzie:
S&Pavg-Średnia arytmetyczna z oficjalnych wartości zamknięcia wskaźnika w 8 Dniach Obserwacji
S&Pi - Odczyt Początkowy

Scenariusz nr 1
Jeżeli Oficjalna Wartość Zamknięcia indeksu S&P 500 w dniu 6 sierpnia 2014 roku wyniosłaby 1.950 punktów, a Średnia Arytmetyczna z Oficjalnych Wartości Zamknięcia indeksu S&P 500 w Dniach Obserwacji wyniosłaby 2.400 punktów, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 15,00% w skali 2 lat (tj. 7,50% w skali roku).

Min[15,00%;75%*Max{((2.400)/(1.950))-1;0}] = 15,00%

Scenariusz nr 2
Jeżeli Oficjalna Wartość Zamknięcia indeksu S&P 500 w dniu 6 sierpnia 2014 roku wyniosłaby 1.950 punktów, a Średnia Arytmetyczna z Oficjalnych Wartości Zamknięcia indeksu S&P 500 w Dniach Obserwacji wyniosłaby 2.200 punktów, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 9,62% w skali 2 lat (tj. 4,81% w skali roku).

Min[15,00%;75%*Max{((2.200)/(1.950))-1;0}] = 9,62%

Scenariusz nr 3
Jeżeli Oficjalna Wartość Zamknięcia indeksu S&P 500 w dniu 6 sierpnia 2014 roku wyniosłaby 1.950 punktów, a Średnia Arytmetyczna z Oficjalnych Wartości Zamknięcia indeksu S&P 500 w Dniach Obserwacji wyniosłaby 1.600 punktów, to oprocentowanie lokaty inwestycyjnej wyniosłoby 0% w skali 2 lat.

Min[15,00%;75%*Max{((1.600)/(1.950))-1;0}] = 0,00%

Oprocentowanie Lokaty może być niższe od oprocentowania standardowych lokat terminowych, a w szczególności może wynieść 0% w skali 24 miesięcy. Od odsetek naliczonych od kapitału lokaty pobrany będzie zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czat