BGZ SFIO

Lokata Mocny Złoty

  • Okres Lokacyjny-12 miesiące
  • Wystarczy tylko 4000 zł aby założyć lokatę
  • 0 zł za otwarcie
  • Brak opłat za wcześniejsze zerwanie lokaty
  • Lokata posiada 100% gwarancję kapitału. W przypadku Złożenie przez Posiadacza Dyspozycji zamknięcia Rachunku Lokaty Terminowej przed Terminem Zapadalności Lokaty w okresie subskrypcji czyli przed 30.03.2015 r. oraz w Okresie Lokacyjnym, czyli przed 31.03.2016 r., odsetki nie są naliczane. Wówczas otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału.
  • Odsetki od Lokaty zostaną wypłacone: 01 kwietnia 2016 r.

Czat