BGZ SFIO

Lokata Mocny Złoty

Lokata Mocny Złoty opiera się na założeniu, iż złoty umocni się w stosunku do euro.
Wybrane czynniki wspierające* umacnianie się PLN wobec EUR:

  • Działania EBC mogące powodować osłabienie EUR (tzw. program QE).
  • Napływ do Polski nowych środków unijnych w latach 2014 - 2020. Polska ma otrzymać z nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 kwotę 105,8 mld EUR.
  • Wysokie realne stopy procentowe w Polsce, wpływające na atrakcyjne postrzeganie naszych obligacji skarbowych przez zagranicznych inwestorów (aktualna stopa referencyjna NBP 2,0% wobec wskaźnika inflacji konsumenckiej CPI za styczeń wynoszącego -1,3% r/r).
  • Wyróżniający się na tle Europy wzrost gospodarczy w Polsce (dynamika PKB w IV kwartale 2014 r. w Polsce wyniosła 3,1% r/r).

Wszystkie te czynniki przemawiają za dalszym napływem zagranicznych inwestycji kapitałowych do Polski i dalszym umacnianiem się polskiej waluty w stosunku do euro.
Wybraneczynniki ryzyka*mogące wpłynąć na osłabianie się PLN wobec EUR:

  • Eskalacja konfliktu na Ukrainie i dalsze wzajemne sankcje na linii UE - Rosja.
  • Destabilizacja strefy euro wynikająca z sytuacji gospodarczej Grecji.
  • Oczekiwania na rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych w USA i co się z tym wiąże potencjalny spadek atrakcyjności walut krajów tzw. emerging markets.

* Źródło: opracowanie własne, Bank BGŻ S.A.

Czat