BGZ SFIO

Lokata Mocny Złoty

Ważne! Subskrypcja zakończona w dniu 30.3.2015

Odczyt początkowy 4,0665   data      1.4.2015

Odczyt końcowy      4,2535   data  29.03.2016

Lokata Mocny Złoty to lokata inwestycyjna, która daje możliwość osiągnięcia zysku w przypadku zrealizowania się scenariusza umocnienia się Złotego wobec Euro bez opłat i bez ryzyka utraty zainwestowanego kapitału.

  • oprocentowanie 4,5% w skali roku >>;
  • 100% gwarancji zwrotu kapitału;
  • 12-miesieczny Okres Lokacyjny;
  • ulokowane środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach i w granicach przewidzianych ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 2014 r., poz. 1866 t.j.);
  • brak opłat za wcześniejsze zerwanie lokaty;
  • wystarczy tylko 4 000 zł aby założyć lokatę;

Promocja limitowana czasowo:
Lokatę można założyć tylko w dniach od 9 do 30 marca 2015r.
Lokata jest dostępna tylko dla posiadaczy Konta Indywidualnego BGŻOptima.
Od naliczonych odsetek od kapitału lokaty pobrany zostanie podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Inwestowanie łączy się z ryzykiem. Informacje dotyczące wyników z przeszłości nie mogą stanowić odniesienia do wyników w przyszłości i nie gwarantują osiągnięcia zysków.

Czat