BGZ SFIO

Lokata Bez Wahania II

  • Okres Lokacyjny: 18 miesięcy (27.10.2016r. – 27.04.2018r.)
  • Wystarczy tylko 4000 zł aby założyć lokatę
  • 0 zł za otwarcie
  • Kapitał Lokaty Inwestycyjnej jest objęty gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • Brak opłat za wcześniejsze zerwanie lokaty
  • W okresie subskrypcji wszystkie środki są oprocentowane 1,70% w skali roku
  • Lokata posiada 100% gwarancję  zwrotu kapitału
  • Odsetki od Lokaty zostaną wypłacone: 27 kwietnia 2018 r.

W okresie subskrypcji, czyli przed 26.10.2016 r. wszystkie środki są oprocentowane 1,70% w skali roku. W przypadku zerwania Lokaty Inwestycyjnej w Okresie Lokacyjnym, czyli przed 27.04.2018r., odsetki nie są naliczane. Wówczas otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału.

Sprawdź pełne warunki subskrypcji Lokaty - Warunki Subskrypcji

Czat