BGZ SFIO

Lokata Bez Wahania II

Poniżej prezentowane są stawki WIBOR 3M w Dniach Obserwacji:

Przedział Obserwacji:
Górna bariera: 1,77% (stawka WIBOR 3M z 27 października 2016 plus 5 punktów bazowych)
Dolna bariera: 1,67% (stawka WIBOR 3M z 27 października 2016 minus 5 punktów bazowych)

27.10.2016 | 1,72%
25.11.2016 | 1,73%
23.12.2016 | 1,73%
25.01.2017 | 1,73%
24.02.2017 | 1,73%
24.03.2017 | 1,73%
25.04.2017 | 1,73%
25.05.2017 | 1,73%
23.06.2017 | 1,73%
25.07.2017 | 1,73%
25.08.2017 | 1,73%
25.09.2017 | 1,73%
25.10.2017 | 1,73%


Lokata inwestycyjna Bez Wahania II (IX Subskrypcja), daje możliwość osiągnięcia zysku jeżeli w okresie lokacyjnym wartość stawki referencyjnej WIBOR 3M będzie oscylowała w określonym przedziale, tj.:
+/- 5 punktów bazowych, bez dodatkowych opłat i bez ryzyka utraty zainwestowanego kapitału.

 • Oprocentowanie od 0% do 4,5% w skali 18 miesięcy (od 0% do 3% w skali roku) ( sprawdź od czego zależy zysk),
 • Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału
 • 18-miesięczny okres lokacyjny od 27 października 2016 r. do 27 kwietnia 2018 r.
 • Brak opłat za otwarcie oraz za wcześniejsze zerwanie lokaty
 • W okresie subskrypcji wszystkie środki są oprocentowane 1,70% w skali roku
 • Wystarczy tylko 4 000 zł aby założyć lokatę
 • ulokowane środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach i w granicach przewidzianych ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 2014 r., poz. 1866 t.j.),

Oferta limitowana czasowo: Lokatę można założyć tylko od 6 października 2016r. do 26 października 2016r.
Lokatę można założyć w serwisie bankowości internetowej BGŻOptima - zakładka "Market".

Lokata Terminowa inwestycyjna przeznaczona jest dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,:

 • Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych, przy akceptacji ryzyka że wartość odsetek może być niższa od oprocentowania lokat terminowych lub odsetki nie będą należne
 • Dysponujących doświadczeniem w lokowaniu środków w instrumenty finansowe inne niż depozytowe (rachunki, lokaty terminowe)
 • Akceptujących ograniczoną płynność wynikającą z okresu lokacyjnego dłuższego niż 1 rok
 • Oczekujące pełnej gwarancji kapitału
 • W wieku: 25 - 65 lat

Lokata jest dostępna tylko dla posiadaczy Konta indywidualnego BGŻOptima.

Od naliczonych odsetek od kapitału lokaty pobrany zostanie podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Inwestowanie łączy się z ryzykiem. Informacje dotyczące wyników z przeszłości nie mogą stanowić odniesienia do wyników w przyszłości i nie gwarantują osiągnięcia zysków.

Czat