klasyczna podstrona

Lokata klasyczna 3M

  • lokatę klasyczną założysz już od 1000 zł
  • lokatę możesz założyć na okres 3 miesięcy
  • pewny zysk dzięki stałemu oprocentowaniu
  • odnawianie lokaty – po terminie zapadalności lokaty lokata może być automatycznie odnawiana na kolejny taki sam okres

Lokaty klasyczne w BGŻOptima to bezpieczna inwestycja i atrakcyjne stałe oprocentowanie w skali roku.

Możesz wybrać lokatę odnawialną lub nieodnawialną. Sam decydujesz też, czy przy automatycznym odnowieniu skapitalizujemy naliczone odsetki, czy też będziemy je przekazywać na Twoje konto oszczędnościowe w BGŻOptima.

Lokaty prowadzone są jedynie w złotych polskich.
W przypadku zerwania lokaty przed upływem terminu jej zapadalności, oprocentowanie nie zostanie naliczone.

Czat