Obierz kurs na zysk!

Czynniki potencjalnie skutkujące wzrostem kursu EUR/PLN

  • Oczekiwane podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (FED – Bank centralny USA), jako skutek ogólnej poprawy koniunktury w USA oraz mniejszej niepewności odnośnie czynników zewnętrznych (Brexit, kondycja gospodarki Chin). Efektem powyższego może być mniejszy popyt na waluty krajów wschodzących, który dodatkowo może zostać ograniczony poprzez repatriację kapitału spekulacyjnego do Stanów Zjednoczonych w oczekiwaniu na stymulację fiskalną gospodarki amerykańskiej.
  • Ewentualny przedłużony okres spowolnienia tempa wzrostu PKB Polski wraz z utrzymującym się ryzykiem politycznym, związanym z kwestią kondycji fiskalnej państwa w najbliższych latach zwiększa prawdopodobieństwo potencjalnego obniżenia ratingu (oceny wiarygodności kredytowej) przez międzynarodowe instytucje. Dodatkowymi czynnikami, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na rating Polski, jest powrót do pomysłu reformy emerytalnej w aspekcie OFE oraz negatywne dla sektora bankowego rozstrzygnięcie kwestii tzw. kredytów frankowych.
  • Znaczne przyspieszenie inflacji w Polsce, która w ocenie ekonomistów BGŻ BNP Paribas zbliży się do celu NBP na koniec 2017 roku.

Czat