zegarmistrz elastyczna optima

Lokata Elastyczna 24M


Czas trwania lokatyTyp produktuOprocentowanie stałe
(w skali roku)
24 miesiące
(Termin Zapadalności Lokaty)
Lokata elastyczna2,0%

W zależności od Twojego wyboru lokata elastyczna będzie lokatą odnawialną lub nieodnawialną. Sam decydujesz też, czy przy automatycznym odnowieniu skapitalizujemy naliczone odsetki, czy też będziemy je przekazywać na Twoje konto oszczędnościowe w BGŻOptima.

Lokaty elastyczne prowadzone są jedynie w złotych polskich. Minimalna kwota początkowa jednej lokaty to 1000 zł. Możesz otworzyć dowolną liczbę takich lokat.

Lokata elastyczna zakładana jest wyłącznie po pełnej aktywacji Konta BGŻOptima.

Oprocentowanie w przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności

Oprocentowanie lokaty elastycznej w przypadku rozwiązania Rachunku Lokaty Terminowej (lokaty elastycznej) przed upływem Terminu Zapadalności Lokaty (zerwania lokaty), przy czym odsetki zostaną wypłacone w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych za faktyczny okres utrzymania lokaty (od dnia otwarcia Rachunku Lokaty Terminowej do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie):

Czas trwania lokatyTyp produktuOprocentowanie stałe
(w skali roku)
24 miesiące
(Termin Zapadalności Lokaty)
Lokata elastyczna1,4 % naliczane w razie zerwania lokaty
  

Czat