aplinista podstrona bezkarna

Lokata Bezkarna

  • Lokata Bezkarna jest lokatą terminową, nieodnawialną, otwieraną w złotych polskich.
  • Możesz założyć tylko 1 lokatę. Po jej zakończeniu naliczone odsetki przekażemy na Twoje konto oszczędnościowe.
  • W przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności zwrócimy Ci kapitał oraz wypłacimy odsetki w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia Rachunku i Lokaty do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie.

Od naliczonych odsetek zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Lokata dedykowana jest Nowym Klientom i można  ją otworzyć wyłącznie na etapie składnia Wniosku o otwarcie Indywidualnego Konta Rachunek Smart w BGŻOptima. Nie jest dostępna w ramach Konta Wspólnego BGŻOptima i Konta BGŻOptima Junior.

Ważne! Lokatę bezkarną może otworzyć Klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania Umowy Ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego BGŻOptima nie był posiadaczem tego konta. Jeżeli Klient nie spełni tego warunku zakładana lokata jest zakładaną przez Klienta Lokatą standardową 3 miesięczną.

Czat