aplinista podstrona bezkarna

Lokata Bezkarna


Otwarcie Lokaty Bezkarnej wraz z Kontem Indywidualnym Rachunek Smart BGŻOptima zajmie Ci 5 minut. Nie podpisujesz żadnych papierowych dokumentów wszystko robisz on-line!

Ważne! Lokatę bezkarną może otworzyć Klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania Umowy Ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego BGŻOptima nie był posiadaczem tego konta. Jeżeli Klient nie spełni tego warunku zakładana lokata jest zakładaną przez Klienta Lokatą standardową 3 miesięczną.

  • Twój telefon komórkowy
  • Skan dowodu osobistego
  • numer Twojego rachunku bankowego, z którego wykonasz inicjujący przelew
  • dane adresowe (dane muszą się zgadzać z danymi z przelewu inicjującego)

Czat