Lokata Amerykańska

Lokata Amerykańska to lokata inwestycyjna, która daje możliwość osiągnięcia zysku jeżeli w okresie lokacyjnym wartość kursu USD/PLN będzie oscylowała w określonym przedziale, tj.:
- 10 groszy do + 55 groszy, bez dodatkowych opłat i bez ryzyka utraty zainwestowanego kapitału.

Wybrane czynniki wspierające taki scenariusz*:

Wybór takiej konstrukcji lokaty uzasadniają następujące założenia:

  1. Czynniki potencjalnie skutkujące wzrostem kursu USD/PLN
    1. Wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA może oznaczać poluzowanie polityki fiskalnej (niższe podatki i wyższe wydatki federalne) i w rezultacie szybszy wzrost PKB oraz wyższą inflację w Stanach Zjednoczonych, co doprowadzi do dalszego zacieśnienia polityki monetarnej w USA.
    2. Ubiegłoroczna decyzja Fed (banku centralnego USA) podczas grudniowego posiedzenia dotycząca podniesienia stóp procentowych o 25 punktów bazowych do przedziału 0,50-0,75%, jest rezultatem ogólnej poprawy koniunktury w USA. Dodatkowo, na umocnienie dolara amerykańskiego wpływ mają prognozy członków Fed, które wskazują na oczekiwania trzech podwyżek stóp procentowych w latach 2017 i w 2018 roku.
    3. Ewentualny przedłużony okres spowolnienia tempa wzrostu PKB Polski wraz z utrzymującym się ryzykiem politycznym, związanym z kwestią kondycji fiskalnej państwa w najbliższych latach zwiększa prawdopodobieństwo potencjalnego obniżenia ratingu (oceny wiarygodności kredytowej) przez międzynarodowe instytucje.
      d. Znaczne przyspieszenie inflacji w Polsce, która w ocenie ekonomistów BGŻ BNP Paribas zbliży się do celu NBP ma koniec 2017 roku.

* Źródło: opracowanie własne, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Czat